Weggebruikers melden gevaarlijke punten bij ANWB

Bij de ANWB zijn in september bijna 2900 meldingen van gevaarlijke knelpunten op provinciale wegen binnengekomen. De meldingen gaan onder meer over onoverzichtelijke kruisingen, smalle rijbanen of gevaarlijke obstakels op de weg, zegt de verkeersorganisatie dinsdag. De meeste meldingen gingen over Gelderland en Noord- en Zuid-Holland.

Weggebruikers konden melding maken van onveilige plekken op provinciale wegen. De uitkomsten van het onderzoek, die dinsdag werden gepubliceerd, zijn aan de provincies gepresenteerd in de vorm van een prioriteitenlijst.

Hoewel de meeste meldingen over Gelderland en Noord- en Zuid-Holland gingen, wil dat niet per se zeggen dat in deze provincies de wegen het gevaarlijkst zijn, aldus de ANWB. Over Flevoland en Drenthe werden in ieder geval weinig meldingen gedaan.

De resultaten dienen als aanvulling op eigen onderzoek van de ANWB, waaruit bleek dat twee van de drie provinciale wegen niet veilig zijn. De ANWB wil dat provincies de komende twintig jaar twee miljard euro investeren om de wegen veiliger te maken. Hiermee kan het aantal verkeersslachtoffers met ongeveer dertienduizend dalen.