Meer files ondanks beter weer

De filezwaarte is de afgelopen maand opnieuw gestegen. De files namen met vier procent toe ten opzichte van september. De stijging is opvallend, omdat het weer een stuk beter was dan in oktober vorig jaar. Vooral 's middags en tijdens de avondspits staan er meer files en dan met name in de zuidelijke helft van het land, meldt de ANWB zaterdag. De filezwaarte neemt al sinds mei toe.

De drukste dag op de wegen afgelopen maand was op 9 oktober. Toen stond er tijdens de avondspits door meerdere ongelukken in totaal ruim driehonderd kilometer file.

De grootste problemen waren op 23 oktober op en rond de A12. Toen had het verkeer op die weg van Utrecht naar Den Haag tijdens de donderdagochtendspits veel vertraging. Door een ongeluk was de A12 bij Woerden tot ver na de spits dicht en dat veroorzaakte lange files op de omleidingsroutes via Rotterdam.

De filezwaarte wordt berekend door de lengte keer de duur van alle files bij elkaar op te tellen.