'Sociale huur wordt onbetaalbaar in grote steden'

Volgens de Huurdersvereniging Amsterdam dreigen sociale huurwoningen onbetaalbaar te worden. Door het besluit de woz-waarde mee te laten tellen zou de koopkracht van minder draagkrachtigen ook met de huurtoeslag niet meer toereikend kunnen worden gerepareerd.

Door de plannen van minister Blok om de woz mee te laten tellen in het puntensysteem voor huurwoningen, zou de huur in Amsterdam jaarlijks 2,5 procent stijgen bovenop de al bestaande verhoging, schrijft AT5. Daar zit door afspraken in het regeerakkoord om scheefwonen tegen te gaan, al een verhoging bovenop de inflatie in. Door er nog meer bovenop te leggen ontstaat een huurprijsexplosie waardoor veel Amterdammers en inwoners van andere zogenaamde 'schaarstegebieden' hun huur straks niet meer kunnen betalen, vreest Bastiaan van Perlo van Huurdersvereniging Amsterdam.

De maatregel wordt door het kabinet omschreven als noodzakelijk voor de bevordering van de doorstroming naar de koopmarkt. Volgens de Amsterdamse afdeling van de VVD zal het effect zijn dat er meer woningen in het segment tussen de 700 en de 900 euro per maand beschikbaar komen. Een woning valt in de sociale huursector indien de huur onder de 700 euro per maand is.

In Amsterdam geldt dit voor zestig procent van het woningbestand. Huishoudens met een jaarinkomen boven de 34.678 euro per jaar verdienen echter teveel voor zo'n woning, maar zouden ook moeite hebben een hypotheek te krijgen voor een koophuis. Vandaar dat de VVD en D66 meer huurhuizen in het segment boven de sociale huurgrens vrij proberen te krijgen. Deze partijen vrezen anders voor een uittocht van middenklassegezinnen uit de stad.

De VVD wijst erop dat het hoofdstedelijke gemeentebestuur, waarin naast VVD en D66 ook de SP zitting heeft, een 'grote pot geld' beschikbaar heeft voor SP-wethouder Laurens Ivens om armoede te bestrijden, mocht die als gevolg van de maatregel ontstaan.