Alcoholverkoop bij tankstation blijft verboden

De verkoop van alcoholische dranken bij benzinestations blijft verboden. De Raad van State heeft woensdag bepaald dat de eigenaar van een benzinestation in Hoogeveen die zich hier niet aan hield een boete van negenhonderd euro moet betalen. De rechtbank in Assen kwam vorig jaar zomer tot hetzelfde oordeel.

De minister van Volksgezondheid legde de boete in 2012 op, waarop de eigenaar beroep aantekende. Hij vindt de boete strijdig met het gelijkheidsbeginsel, aangezien het verbod niet geldt voor supermarkten en wegrestaurants.

De Raad van State oordeelt echter dat in de wet onderscheid mag worden gemaakt tussen bedrijven waar alcoholverkoop wel is toegestaan, omdat die gewoon horen bij de bedrijfsvoering of het assortiment, en bedrijven waar geen alcohol mag worden verkocht. De wetgever is volgens de raad niet verplicht tot een keuze tussen alles of niets.

De Raad van State is het met de minister eens dat alcoholverkoop bij benzinestations waar vooral wordt getankt onwenselijk is met het oog op de verkeersveiligheid. "Benzinestations worden niet primair bezocht om de dagelijkse boodschappen te doen. Kern van de dienstverlening van benzinestations is het verstrekken van brandstof. Daardoor bestaat een onlosmakelijk, functioneel verband met het verkeer", aldus de hoogste bestuursrechter.

In Duitsland is alcohol wel verkrijgbaar bij tankstations.