Paus Paulus VI wordt zalig verklaard

Paus Franciscus verklaart zondag een van zijn voorgangers, paus Paulus VI, zalig. Dat gebeurt tijdens een mis op het St. Pietersplein in Vaticaanstad, waarin de paus ook de bisschoppensynode over het gezin afsluit.

De Italiaan Paulus VI, bij de burgerlijke stand ingeschreven als Giovanni Battista Montini, werd in juni 1963 gekozen tot opvolger van de populaire paus Johannes XXIII. Hij stierf in augustus 1978. Zijn zaligverklaring werd mogelijk, nadat in mei een wonder op zijn voorspraak was erkend: de onverklaarbare genezing van een ernstig ziek ongeboren kind in de Verenigde Staten in 2001.

Onder Paulus werd in 1963 het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten, de bisschoppenvergadering die de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd moest brengen. In 1968 publiceerde de paus de encycliek Humanae Vitae (Van het menselijk leven), waarin hij het gebruik van voorbehoedmiddelen als de pil en het condoom verbood.

In Nederland was Paulus verantwoordelijk voor de benoeming van de conservatieve bisschoppen Ad Simonis (eind 1970) en Jo Gijsen (1972). Die benoemingen waren onder meer bedoeld om de invloed van de 'gewone' gelovigen op het bisschoppelijk beleid terug te dringen.

Paus Paulus VI wordt zalig verklaard
Paus Paulus VI wordt zalig verklaard (Foto: ANP)