WOZ-waarde medebepalend voor huurprijs

De prijs voor een huurwoning wordt volgend jaar mede bepaald op basis van de WOZ-waarde van het pand. Het kabinet wil hiermee zorgen dat de gewildheid en de locatie van een huurwoning zijn weerslag krijgt op de maximale huurprijs.

Het voorstel van het kabinet hierover is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging, die moet ingaan op 1 juli 2015, is onderdeel van het woonakkoord dat eerder werd afgesloten tussen de coalitiepartijen en de bevriende oppositie.

De maximale huurprijs wordt op dit moment nog vastgesteld op basis van een puntensysteem, waarbij punten worden toegekend voor onder meer de oppervlakte, de voorzieningen en de energieprestatie. Hierdoor kennen vergelijkbare huurwoningen in Amsterdam en bijvoorbeeld Groningen dezelfde maximale huurprijs.

Door de waarde van een woning mee te wegen, worden de huurprijzen in gewilde gebieden hoger. Dit moet de doorstroming naar de koopmarkt bevorderen. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee gaat wegen in het puntentotaal.