VGZ stuurt frauderende medewerker de laan uit

Een medewerker van de zorgkantoren van zorgverzekeraar VGZ is afgelopen week op staande voet ontslagen vanwege fraude. De medewerker heeft bekend. Verzekerden en cliënten hebben geen schade ondervonden, meldt VGZ donderdag.

Bij de eerste signalen van mogelijk onrechtmatig handelen werd de medewerker op non-actief gesteld en werd een intern onderzoek ingesteld. Toen het onderzoek de vermoedens bevestigde en de medewerker de fraude had bekend, is direct ontslag aangezegd. VGZ overlegt met politie en Openbaar Minister over het vervolg van de zaak.

Zorgkantoren bemiddelen tussen aanbieders en ontvangers van langdurige zorg, zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg. Waaruit de fraude precies bestond, is niet bekendgemaakt.