Veel onwetendheid over zorgpolis

Mensen weten nog steeds vaak niet dat ze deels zelf opdraaien voor zorg die wordt verleend door een behandelaar die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van drie patiëntenorganisaties. De organisaties roepen zorgverzekeraars op duidelijk aan te geven welke zorgverleners wel en niet worden vergoed.

Van de ruim elfduizend deelnemers aan het onderzoek van NPCF, het Landelijk Platform GGZ en Ieder(in) moest elf procent vorig jaar bijbetalen omdat een zorgaanbieder niet was gecontracteerd. Bij 32 procent ging het om het hele bedrag, bij 21 procent om meer dan de helft en bij 36 procent minder dan de helft van het totaal.

Bijna twee derde van de verzekerden die moesten bijbetalen wist van tevoren niet dat de zorgaanbieder geen contract had met hun verzekeraar. Sommigen moesten hun behandeling vanwege de hoge kosten noodgedwongen staken of overstappen op een andere zorgverlener.

De patiëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars op duidelijk aan te geven welke zorgverleners wel en niet worden vergoed. Verzekerden zoeken die informatie vaak wel maar kunnen die vaak niet vinden, zo blijkt verder uit het onderzoek.

Verzekerden wordt op hun beurt aangeraden de voorwaarden goed uit te pluizen. Veel mensen letten bij het kiezen van een zorgverzekering vooral op de naamsbekendheid van de verzekeraar en de kosten.