Gemeente Amsterdam 'blank bolwerk'

Het gemeentebestuur van Amsterdam wordt door blanke ambtenaren gedomineerd. In 2011 werd voor dit jaar nog gestreefd naar een bezettingsgraad door niet-westerse allochtonen van ruim een kwart, maar dat zal lang niet worden gehaald.

Op dit moment staat dat aandeel op slechts 14 procent, schrijft Het Parool. Vanuit de gemeente werd een aantal jaren geleden de wens uitgesproken om het ambtelijke apparaat een afspiegeling te laten zijn van de hoofdstedelijke bevolking. Die bestaat voor circa de helft uit allochtonen.

"Hoe hoger in de organisatie, hoe witter het wordt", aldus Mario Soriano van de centrale ondernemingsraad. Die heeft in het kader van een recent ingezette reorganisatie ruim veertig nieuwe topambtenaren zien langskomen. Mensen met een buitenlandse achtergrond zaten daar naar verluidt niet tussen.

Volgens Soriano is er vanuit het gemeentebestuur geen gehoor gegeven aan de wens van de ondernemingsraad om meer diversiteit. Onduidelijk is of de machtsovername door D66 daar iets mee te maken heeft. De streefcijfers komen immers uit de tijd dat de PvdA het in Amsterdam nog voor het zeggen had.

Overigens worden cijfers over de afkomst van de ambtenaren op vrijwillige basis bijgehouden. Daardoor wordt mogelijk niet iedereen meegeteld.