Kamer kan zich buigen over studentenleenstelsel

De Tweede Kamer kan zich gaan buigen over de invoering van een leenstelsel voor studenten vanaf 2015. Het wetsvoorstel dat de basisbeurs afschaft is maandag door minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) aan de Kamer gestuurd. Het voorstel heeft al een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

De hervorming van de studiefinanciering in Nederland moet komend studiejaar zijn afgerond. "We liggen hiermee op koers", zegt Bussemaker over de behandeling van het wetsvoorstel. "Ik vind het van groot belang dat we scholieren en studenten zo snel mogelijk kunnen gaan voorlichten over wat dit voor hen persoonlijk betekent."

Bussemaker bereikte voor de zomer een akkoord met oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de invoering van een leenstelsel, het zogenoemde studievoorschot. Daarmee heeft de bewindsvrouw zich ook van steun voor het voorstel in de Eerste Kamer verzekerd.

Studenten krijgen vanaf 1 september 2015 geen basisbeurs meer die na afronding van de studie wordt omgezet in een gift. In plaats daarvan moeten ze geld voor hun studie lenen. De ov-studentenkaart blijft wel bestaan. Verder mogen studenten er voortaan langer over doen om hun lening aan de staat terug te betalen en gaat de aanvullende beurs met honderd euro omhoog.

Met de hervormingen wordt maximaal een miljard euro vrijgemaakt, die het kabinet wil investeren in het hoger onderwijs.