'Geen sportbond doet meer aan ethiek dan de FIFA'

Op het gebied van ethiek steekt de FIFA mijlenver boven andere sporten uit, als we FIFA-baas Sepp Blatter tenminste mogen geloven. Volgens de dictator president van de wereldvoetbalorganisatie kent de FIFA op dit gebied geen gelijke.

Dit komt, aldus de sympathieke Zwitser, door de zogenaamde 'ethische commissie' die na de hervormingen binnen de organisatie is opgericht. Deze commissie bestaat uit twee kamers: eentje die aan onderzoek doet en een andere 'kamer' die dit onderzoek beoordeelt. De beide kamers worden geleid door onafhankelijke voorzitters.

Het was nodig ook: in het verleden is de FIFA vaak opgeschrikt door allerlei schandalen, vriendjespolitiek en corruptie. Dit heeft een aantal leden de kop gekost. Op de lange lijst vinden we ook de naam van Mohammed Bin Hammam, die in 2011 nog tegenkandidaat was bij de presidentsverkiezingen tegenover Blatter. Dat hij vlak voor de verkiezingen een levenslange schorsing aan zijn broek kreeg was natuurlijk toeval en heeft niets met elkaar te maken.

Blatter hield zijn ietwat opvallende betoog tijdens de top die ging over ethiek in de sport te Zurich.