Plasterk: stemfie blijft toegestaan

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) is niet van plan de zogenoemde stemfie te verbieden. Wel wordt bij de volgende verkiezingen benadrukt dat het stemgeheim een groot goed is en dat niemand zich gedwongen moet voelen om zijn of haar stemgedrag openbaar te maken, blijkt uit een evaluatie die de minister vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder oordeelde de rechter dat stemfies niet verboden zijn. De Kiesraad bleef echter aandringen op een verbod, omdat het vastleggen van iemands stemgedrag op een foto op gespannen voet staat met het in de wet verankerde kiesgeheim.

Plasterk is het met de Kiesraad eens dat het stemgeheim een van de belangrijkste waarborgen is van het verkiezingsproces. Tegelijkertijd zijn er geen aanwijzingen dat 'stemfies onder dwang of als bewijs van een verkochte stem zijn gemaakt'. Daarnaast zijn dwang en opkoping al strafbaar en is het de vraag of een verbod wel te handhaven is. Daarom is de minister op dit moment geen voorstander van een wettelijk verbod.