Bussemaker sluit vrouwenquotum niet uit

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) sluit niet uit dat er een vrouwenquotum ingesteld moet worden om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Dat heeft de bewindsvrouw donderdag gezegd in reactie op een rapport over het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

"Als het old boys network niet zelf in actie komt, wordt de druk steeds groter om een quotum in te voeren", aldus Bussemaker, die benadrukt dat een quotum een laatste redmiddel is. "Het is een paardenmiddel. Maar met de huidige cijfers kunnen we niet aankomen in Brussel."

Uit de zogenoemde bedrijvenmonitor blijkt dat vrouwen in achthonderd grote organisaties in Nederland nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. Het percentage vrouwen in deze organisaties is onder commissarissen 11,2 procent en in raden van bestuur 8,9 procent. Het streefcijfer van het kabinet is dertig procent.

Bussemaker benadrukte dat er echt wat moet veranderen, maar dat dit alleen gebeurt als bedrijven hun nek uitsteken en 'op creatieve en alternatieve manieren talentvolle vrouwen aan zich binden'.

De bewindsvrouw zei vorige week al dat bedrijven talent verspillen door vrouwen niet aan te stellen. "We weten dat vrouwen beter opgeleid zijn tegenwoordig. Universiteiten en hogescholen hebben meer vrouwelijke studenten. Zij studeren ook vaak sneller en beter af. Het is zaak voor bedrijven om al die talenten niet te verliezen."

Het lage aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven is binnenkort onderwerp van debat in de Tweede Kamer.