Vijf miljoen voor fitte oudere werknemers

Het kabinet stelt vijf miljoen euro beschikbaar om werknemers in middelgrote en kleine bedrijven tot aan hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) heeft daarover maandag in Rotterdam een intentieverklaring getekend met voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen.

Het geld gaat naar MKB-Nederland. De brancheorganisatie gaat de komende vier jaar bedrijven stimuleren om werknemers tot aan hun pensioen inzetbaar te houden. Dan gaat het onder meer om scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer en het terugdringen van ziekteverzuim.

Ook worden werknemers gewezen op de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben om tot op hoge leeftijd inzetbaar te blijven. "De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij", staat in een verklaring. Het is de bedoeling dat over vier jaar tenminste duizend bedrijven meedoen. MKB-Nederland gaat hierbij onder meer samenwerken met kenniscentra, lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus.

De verhoging van de AOW-leeftijd en een steeds ouder wordende beroepsbevolking maken het noodzakelijk dat werkgevers serieus in hun werknemers investeren. Werknemers moeten op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en zich te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie speelt een rol. "Over een paar jaar hebben werknemers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu", aldus Sociale Zaken.