'Snelle actie tegen klimaatverandering redt levens'

Snelle maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan kunnen jaarlijks miljoenen levens sparen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die deze week een conferentie houdt over gezondheid en klimaat. Vooral met het bestrijden van luchtverontreiniging, die volgens de WHO wereldwijd jaarlijks tot zeven miljoen doden leidt, zou veel winst zijn te behalen.

"Er is inmiddels stevig bewijs dat dit aantal aanzienlijk kan worden teruggebracht door de klimaatverandering te matigen", zegt Maria Neira, WHO-directeur van volksgezondheid en milieu.

De maatregelen waar de WHO op doelt zouden betrekking moeten hebben op bijvoorbeeld energie- en transportbeleid. Daarnaast is het volgens de organisatie van groot belang dat gemeenschappen beter wordt geleerd hoe ze om moeten gaan met de gevolgen van extreem weer. Stijgende temperaturen leiden er bijvoorbeeld toe dat besmettelijke ziektes als cholera, malaria en knokkelkoorts zich sneller verspreiden.

"Het bewijs is overweldigend: klimaatverandering bedreigt de menselijke gezondheid", zegt WHO-directeur Margaret Chan. "Maar er zijn oplossingen en we moeten doortastend optreden om het tij te keren."

Aan de conferentie, die van woensdag tot en met vrijdag wordt gehouden in Genève, nemen driehonderd mensen deel, onder wie naast ministers en gezondheids- en klimaatdeskundigen ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De conferentie vormt een opmaat tot de VN-klimaattop, die eind september wordt gehouden in New York.