VS overwegen extra militairen naar Irak te sturen

Het Amerikaanse leger overweegt meer militairen naar Irak te sturen. Dat hebben regeringsfunctionarissen woensdag gezegd. De militairen zouden zich voornamelijk bezig moeten houden met de bewaking in en rond Bagdad.

Volgens een hoge Amerikaanse functionaris gaat het in de prille plannen om minder dan driehonderd militairen. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.

Voor zover bekend zijn in Irbil en Bagdad nu 250 militaire adviseurs actief. In de ambassade van de Verenigde Staten in Bagdad werken nog eens 455 militairen en honderd medewerkers van de krijgsmacht.