Pro-Gazademonstranten plannen blokkade bij Defensie

Pro-Gazademonstranten zijn van plan dinsdag een blokkade op te werpen bij het ministerie van Defensie in Den Haag. Op een Facebookpagina stellen demonstranten dat het ministerie, evenals Nederlandse bedrijven, nauw samenwerkt met het Israëlische bezettingsleger. "Wij kunnen de Nederlandse medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden niet langer accepteren", schrijven ze in een toelichting.

Het bloedbad dat Israël in Gaza heeft aangericht was niet mogelijk geweest zonder de politieke, economische en militaire steun van Nederland en andere staten, stellen de demonstranten. "Door nauwe militaire banden met Israël te onderhouden ondersteunt Nederland een gewelddadig bezettingsleger dat zich onophoudelijk schuldig maakt aan oorlogsmisdaden." De demonstranten verwijzen hierbij naar het bezoek dat minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) in mei bracht aan Israël om, zoals haar ministerie het omschreef, de goede betrekkingen met Israël op defensiegebied te markeren.

Met de blokkade willen de demonstranten de 'criminele werkzaamheden die onmisbaar zijn voor de Israëlische bezetting van Palestina' van het ministerie van Defensie zo lang mogelijk stopzetten. Ook zijn de demonstranten van plan te eisen dat Nederland alle militaire banden met Israël direct bevriest, dat de Nederlandse ambassadeur in Israël wordt teruggeroepen en dat Nederland druk uitoefent op Israël 'om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke opheffing van de blokkade van Gaza te bewerkstelligen'.

Ongeveer 5800 mensen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de blokkade, die om 12.00 uur moet plaatsvinden bij de ingang van het ministerie aan de Kalvermarkt. Aan het einde van maandagochtend geven 136 mensen aan te gaan, 82 mensen gaan misschien. De actie gaat alleen door als minstens vijftig mensen meedoen. Doorgaans gaat van mensen die op Facebook aangeven naar een actie te gaan slechts een fractie daadwerkelijk.

Deelnemers worden wel gewaarschuwd dat het opwerpen van een blokkade een daad is van burgerlijke ongehoorzaamheid. "We gaan het ministerie of een weg blokkeren en gaan daar niet vrijwillig weg totdat onze eisen worden ingewilligd. Wij zullen ons niet verzetten tegen de politie, maar laten ons indien nodig bewust arresteren", geven ze aan. Beloofd wordt echter dat er ook juridische ondersteuning zal zijn.