Elektronisch uitwisselen patiŽntgegevens mag

De invoering en het verder ontwikkelen van het nieuwe elektronisch patiëntendossier kan gewoon doorgaan. Een poging van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tegen te houden is woensdag afgewezen door de rechtbank in Utrecht.

De manier waarop het systeem, het zogeheten Landelijk Schakelpunt, is ingericht is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. Uitwisseling van medische gegevens kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen, aldus de rechtbank. Artsen schenden ook hun geheimhoudingsplicht niet. In overleg met de patiënt kunnen bepaalde delen uit hun dossier worden weggelaten.

De VPH is de kleinste huisartsenvereniging in Nederland. Andere grotere belangenclubs zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging gingen wel akkoord met het uitrollen van het Landelijk Schakelpunt.