'Hitlers Mein Kampf mag niet verspreid'

Het opnieuw drukken van Adolf Hitlers Mein Kampf moet worden voorkomen, ook na 31 december 2015, wanneer het auteursrecht vervalt. Hierover hebben de ministers van Justitie van de 16 Duitse deelstaten donderdag overeenstemming bereikt.

Het manifest van de fascistische dictator is in Duitsland niet verboden. Wel voorkomt de deelstaat Beieren, bij wie het auteursrecht berust, verdere verspreiding door er zelf geen gebruik van te maken en herdruk ook aan anderen te verbieden.

Volgens de ministers is het antisemitische Mein Kampf (Mijn strijd) een 'vreselijk voorbeeld van een mensverachtend geschrift'.