Scholingsbon voor oudere werkloze amper gebruikt

De scholingsvouchers die oudere werklozen sinds oktober kunnen aanvragen om hun kans op een baan te vergroten, worden nauwelijks gebruikt. Ook de beloning die uitzendbureaus krijgen bij het plaatsen van een oudere is nog geen succes. Dat blijkt donderdag uit een tussentijdse evaluatie van het actieplan 55pluswerkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vouchers van maximaal 750 euro zijn aan te vragen bij het UWV als er uitzicht is op een baan of als er veel vraag is naar personeel in de regio met de betreffende opleiding. Van het budget van ruim 4,5 miljoen euro dat hier tot en met mei beschikbaar voor was, is 85 procent op de plank blijven liggen.

Uit de evaluatie blijkt dat een kleine 45 procent van de aanvragen niet wordt gehonoreerd, grotendeels doordat ze te laat zijn ingediend. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer dan ook aan dat de aanvraagtermijn voor de scholingsbon wordt verruimd. Omdat veel scholingstrajecten duurder blijken, wordt het maximale bedrag bovendien verhoogd naar duizend euro.

Uit de tussenevaluatie blijkt verder dat tot en met eind mei slechts 107 beloningen zijn uitgedeeld aan uitzendbureaus vanwege het succesvol plaatsen van een oudere werklozen. Voor heel 2014 moeten dat er twaalfduizend worden. Veel intercedenten blijken de regeling niet te kennen, schrijft Asscher.

Om de bekendheid van de plaatsingsfee en de scholingsvoucher te verbeteren, zijn deze regelingen vast onderdeel geworden van de netwerkbijeenkomsten die in het kader van het actieplan 55pluswerkt worden georganiseerd. Ook wordt de manier van aanvragen vergemakkelijkt.

De netwerkbijeenkomsten zijn wel een succes, blijkt uit de evaluatie. Tot en met eind mei hebben ruim achttienduizend mensen hiervan gebruik gemaakt, vrijwel evenveel als de bedoeling was.

Asscher kondigt in de brief aan dat het actieplan met een jaar wordt verlengd en dat de doelgroep wordt vergroot, zodat ook 50-plussers aanspraak kunnen maken op de regelingen. Het budget is verhoogd van 67 naar 101 miljoen euro.