Dan maar Front National

Uit een onderzoekje onder 2101 frontpagebezoekers is gebleken dat 80 procent liever met Front National te doen heeft dan met Hamas.

De motivatie voor de keuze in de reacties onder de poll variëren. Roepen van enge racistische dingen wordt over het algemeen toch als minder erg ervaren dan het doen van enge dingen als aanslagen plegen en dergelijke.

Een forse minderheid van 20 procent ziet Hamas als vrijheidsstrijders en vergelijkt Hamas met het verzet in wereldoorlog twee. Deze minderheid vindt xenofobische en racistische meningsuiting een groter kwaad dan gewelddadige aanslagen/verzetsdaden plegen.

Een aantal van de reageerders geeft aan helemaal niet te willen of kunnen kiezen tussen twee kwaden en stemden niet.