D66/GL: leenstelsel beter en socialer

De invoering van een leenstelsel voor studenten in 2015 leidt niet alleen tot beter onderwijs, maar is ook een stuk socialer. Dat stellen de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over het akkoord dat zij woensdag sloten met de coalitie.

"Studenten krijgen meer inspraak, er komt een betere ov-kaart", reageerde D66-Kamerlid en onderwijswoordvoerder Paul van Meenen. "We investeren in de kwaliteit van het onderwijs elk jaar door het geld van de basisbeurs beter te benutten." Het nieuwe stelsel zorgt er volgens het Kamerlid bovendien voor dat iedereen die wil ook daadwerkelijk kan studeren. "Voor studenten met ouders met een laag inkomen gaat de aanvullende beurs omhoog, met honderd euro."

Ook GroenLinks, flink bekritiseerd door de eigen jongerenachterban, staat pal voor het akkoord. Volgens onderwijswoordvoerder Jesse Klaver had GroenLinks een aantal eisen: de aanvullende beurs moet omhoog, de ov-kaart moet behouden blijven, de investeringen moeten rechtstreeks terugvloeien naar het onderwijs en het collegegeld moet omlaag.

"Alleen dat laatste is niet gelukt", zei Klaver. "Maar daarvoor in de plaats hebben we iets veel beters gekregen. Afgestudeerden hoeven straks niet meer terug te betalen vanaf een bijstandsinkomen, maar pas vanaf het minimumloon." Een bijstandsuitkering voor een alleenstaande bedraagt nu rond de zevenhonderd euro, het minimumloon vanaf 23 jaar is ruim het dubbele. Klaver denkt het akkoord goed tegenover de eigen achterban te kunnen verdedigen.

Ook coalitiepartijen VVD en PvdA reageerden opgetogen. "Met deze verandering brengen we onderwijsgeld naar onderwijs en niet naar ondersteuning van levensonderhoud", zei VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. "We gaan oplopend tot een miljard investeren in onderwijs, dat is twintig procent van de hogeronderwijsbegroting." Volgens Duisenberg leidt dat uiteindelijk tot kleinere groepen en beter technische faciliteiten.

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis zei blij te zijn dat er eindelijk een nieuw stelsel wordt doorgevoerd. Het zogenoemde studievoorschot pakt volgens hem beter uit voor het onderwijs én de student.