Plasterk wil Europese afspraken over dubbel stemmen

Nieuwe Europese afspraken moeten voorkomen dat kiezers met een dubbele nationaliteit twee keer hun stem kunnen uitbrengen voor het Europees Parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) gaat zich daar op Europees niveau hard voor maken, zo heeft hij vrijdag na de wekelijkse ministerraad laten weten.

De bewindsman wees erop dat mensen met een dubbele nationaliteit 'hartstikke' strafbaar zijn wanneer zij twee keer een stem uitbrengen. "Er staat een maand gevangenisstraf op of vierduizend euro boete."

Tegelijkertijd erkent Plasterk dat nationale overheden geen mogelijkheden hebben om dit te controleren omdat het stemproces geheim is. "De uiteindelijke oplossing ligt in afspraken op Europees niveau. Dat ga ik aankaarten."

Mensen die de nationaliteit van twee Europese landen bezitten krijgen behalve een stempas van hun eigen gemeente, ook een bewijs van hun tweede thuisland. Ze kunnen dan per post of op de ambassade hun stem uitbrengen. De lidstaten wisselen echter geen stemgegevens met elkaar uit. Voorgangers van Plasterk hebben de problemen eerder al aangekaart; dat heeft geen effect gehad.