Roermond vraagt ten onrechte geld voor ID-kaart

De gemeente Roermond heeft van september 2011 tot op de dag van vandaag onterecht geld gevraagd voor de aanschaf van een ID-kaart. Een bezwaarschrift tegen de betaling is vrijdag gegrond verklaard door het gerechtshof in Den Bosch. Mogelijk hebben veel meer gemeenten in Nederland dezelfde fout gemaakt.

Gemeenten mogen sinds 2011 weer geld vragen voor ID-kaarten, maar ze moeten dat wel opnemen in de gemeentelijke verordening. Zolang dat niet geregeld is zouden ze er geen geld voor mogen vragen. Roermond liet aanvragers wel betalen zonder dat de gemeentelijke verordening was aangepast.

Wouter van Nispen tot Sevenaer van het gerechtshof Den Bosch vreest dat dit het gevolg is van een fout van die de landelijke overheid heeft gemaakt. De overheid heeft volgens de raadsheer in 2011 ten onrechte gezegd dat gemeenten de betalingsregeling niet hoefden op te nemen in de gemeentelijke verordening. Daardoor treft het probleem mogelijk nog veel meer gemeenten.

De gemeente Roermond zegt in een reactie de uitspraak te onderzoeken. Onduidelijk is nog of de gemeente tegen het besluit in beroep zal gaan.

De Hoge Raad bepaalde in 2011 dat gemeenten geen geld meer mogen vragen voor een ID-kaart. De identificatieplicht was in 2005 immers door de overheid zelf ingesteld. In dat licht vond de Hoge Raad het niet eerlijk aanvragers van een ID-kaart daarvoor te laten betalen. Dat is anders dan een paspoort of rijbewijs: deze aanvragers kiezen er zelf voor om te reizen of rijden.

De uitspraak leidde destijds tot een stormloop aan aanvragen, die de overheid tussen de zes en zeven miljoen euro zou gaan kosten. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) kwam daarom al snel met een spoedwet, waarmee de regels worden aangepast en de ID-kaart weer geld kost. Roermond is 'vergeten' deze zogeheten Reparatiewet op te nemen in de gemeentelijke verordeningen.

Daardoor, zo oordeelt het Hof nu, had er sinds september 2011 ook in Roermond niet betaald hoeven worden voor de ID-kaart. De uitspraak betekent overigens niet dat elke burger in Roermond die een ID-kaart heeft aangevraagd zijn geld terug kan krijgen. "Dat geldt alleen voor de mensen die bij de aanvraag bezwaar hebben aangetekend", aldus Van Nispen tot Sevenaer