'Geen Nederlands, geen bijstand'

In een wetsvoorstel dat door staatssecretaris Jetta Klijnsma bij de Raad van State is ingediend, staat dat mensen die geen Nederlands spreken gaan worden gekort op hun uitkering.

Vanaf 2015 zou de wet 'Geen Nederlands, geen bijstand' in moeten gaan. Uitkeringsgerechtigden horen volgens Klijnsma (PvdA) 'basaal Nederlands' te kunnen spreken, hetgeen volgens het AD inhoudt dat men alledaagse gesprekken moet kunnen voeren.

Spreekt men geen Nederlands, dan wordt direct 20 procent van de uitkering ingehouden. Na een half jaar nog steeds geen 'goedemiddag' en 'hartelijk dank'? Dan gaat er nog eens 20 procent van af.

Na een jaar wordt de hele uitkering stopgezet. Hoewel de maatregel bij veel mensen goed zal vallen, is het nog maar de vraag in hoeverre de wet te hanteren valt. Zo zal de ene ambtenaar sneller genoegen nemen met een basisniveau Nederlands dan de andere.

Omdat gemeenten de taak krijgen te toetsen of er genoeg Nederlands gesproken wordt, zal de wetgeving zeer duidelijk uitgewerkt moeten worden om volslagen willekeur te voorkomen.

Persbureau Novum meldt verder nog dat de wet een afzwakking is van een afspraak uit het regeerakkoord. "Daarin stond nog dat mensen in de bijstand de Nederlandse taal volledig moeten beheersen. Dat bleek volgens internationaal recht niet haalbaar."

Er zijn nog geen reacties vernomen uit Limburg en Friesland.