PvdA verheugd over kinderpardon

De PvdA is verheugd over het kinderpardon waardoor 675 kinderen en hun familie in Nederland kunnen blijven wonen. Dat stelt PvdA-Kamerlid Marit Maij in reactie op cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag bekendmaakt.

Volgens Maij heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) de regeling veel ruimer uitgevoerd dan de PvdA en ChristenUnie, de indieners van het pardon, in 2011 voor ogen hadden.

"Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen", aldus Maij. "In het geval van schrijnende gevallen die niet voldoen aan de criteria heeft de staatssecretaris de bevoegdheid uitzonderingen te maken. Alleen hij kan die afweging maken."

Uit de PvdA klinkt ook kritiek. Sander Terphuis, nummer elf op de PvdA-kandidatenlijst van het Europees Parlement en zelf als asielzoeker naar Nederland gekomen, laat via zijn Twitteraccount weten ongelukkig te zijn. "Triest dat zelfs 800 verblijfsvergunningen voor #asielkinderen niet is gehaald waarover Diederik Samsom steeds sprak."

Ook ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is ongelukkig met het eindresultaat. "Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen. De 800 die toegezegd zijn door PvdA, blijft steken op 675. Druk nodig!", stelt hij op Twitter.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is eveneens kritisch over de IND-cijfers, waaruit blijkt dat ruim de helft van de aanvragers, 1710 gevallen, door de IND is afgewezen. "De voorwaarden voor het kinderpardon zijn nu te star. Daardoor moeten kinderen die hier geworteld zijn alsnog weg. Dat is niet humaan", zegt Voortman. "Deze cijfers geven mij er geen vertrouwen in dat het kinderpardon ruimhartig en rechtvaardig wordt toegepast." Voortman wil staatssecretaris Teeven dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur opheldering vragen.

Het kinderpardon is afkomstig uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het was aanvankelijk een 'uitruil' tussen beide coalitiepartijen. In ruil voor het pardon kreeg de VVD de strafbaarstelling van illegaliteit. De strafbaarstelling van illegaliteit ging echter een paar weken geleden van tafel op verzoek van de PvdA. De VVD kreeg daar een half miljard aan lastenverlichting voor terug.