Moslims betuigen massaal spijt

In diverse moskeeën hebben belangrijke imams opgeroepen om te stoppen met het zinloos protesteren tegen Geert Wilders door middel van aangiften of dreigen met geweld.

Na de koran nog er eens goed op te hebben nageslagen kwamen de belangrijkste geestelijke leiders tot de conclusie dat de kinderen deugdelijk opvoeden met respect voor lokale normen en waarden een beter idee is om het slechte imago weer op te vijzelen dan woedend te worden op de brenger van het slechte nieuws.

Er gaan nu ook stemmen op binnen de islamitische gemeenschap om Geert Wilders tot profeet te verklaren. Dit omdat alleen een door Allah uitverkoren wezen instaat is tot zo een wonder. Er is uitgesproken dat er een gewenningsperiode zal zijn van drie maanden. Wie daarna als moslim nog slecht spreekt over de nieuwe heilige loopt forse risico's om gestenigd te worden door het wel verlichte deel der islamieten.