'Woonlasten stijgen trager dan ooit'

De gemiddelde woonlasten van huishoudens stijgen dit jaar in het traagste tempo ooit. Voor een doorsneehuishouden liggen de lasten in 2014 nog geen procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit een rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

Omgerekend zien huishoudens met meerdere personen de kosten voor bijvoorbeeld het ophalen van afval en het gebruik van het riool met zes euro toenemen naar 704 euro per jaar. Dat bedrag verschilt overigens sterk per gemeente. Zo betalen inwoners van Bunschoten gemiddeld 514 euro, terwijl Wassenaarders 1183 euro betalen.

Dat de woonlasten zo licht stijgen, komt vooral doordat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. Huishoudens betalen dit jaar bijna anderhalf procent minder om van hun afval af te raken. Omgerekend is dat een daling van 3,85 euro ten opzichte van 2013. De rioolheffing stijgt wel, met anderhalf procent, maar dat is trager dan ooit.

De onroerendezaakbelasting (ozb), een heffing die huiseigenaren aan de gemeente betalen, stijgt daarentegen wel sterker dan in voorgaande jaren. Gemiddeld neemt de ozb in Nederland met 2,7 procent toe naar 256 euro. Dat is een sterkere stijging dan gemeenten hebben afgesproken met het rijk.