Aandacht gevraagd voor zwangerschapsdiscriminatie

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) moet zwangerschapsdiscriminatie harder aanpakken. Regelmatig komen nog vragen en verzoeken over zwangerschapsdiscriminatie binnen, meldt het College voor de Rechten van de Mens dinsdag.

Uit onderzoek in 2012 bleek dat 45 procent van de werkende vrouwen slechte ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk. Toch gaan gediscrimineerde zwangere vrouwen niet bijzonder vaak over tot het indienen van een klacht.

Door het lage aantal behandelde klachten is het moeilijk er een lijn in te ontdekken. In 2011 werden zeventien klachten behandeld, in 2012 27 en vorig jaar zeventien. Vorig jaar kwamen 316 vragen en 44 verzoeken binnen, iets minder dan in 2012. "Het probleem is er al lang en lijkt aan te houden", zegt een woordvoerder.

Ter illustratie stuurt het college vier recente uitspraken door naar de minister. Een uitspraak ging over Logis P, dat met een werkneemster sprak over het inkorten van haar zwangerschapsverlof. Dat is wettelijk vastgesteld op zestien weken, maar het bedrijf wilde dat ze maar zes weken wegbleef. Uiteindelijk werd haar contract niet verlengd, waarmee volgens het college sprake is van zwangerschapsdiscriminatie.

Een ander bedrijf, Stern Loopbaanadvies, had het contract van een vrouw in eerste instantie verlengd. Toen bleek dat zij zwanger was ging de verlenging plotseling niet door. De vrouw werd verweten dat ze de werkgever niet eerder op de hoogte had gesteld, maar ook hier is volgens het college sprake van discriminatie.