Opstelten: top OM op de hoogte van deal Teeven

De top van het Openbaar Ministerie was op de hoogte van de omstreden 'witwasdeal' die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) sloot als officier van justitie. Ook hoefde de Belastingdienst niet te worden geïnformeerd, schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) donderdag in antwoord op Kamervragen.

Het toenmalige college van procureurs-generaal heeft 'uiteraard' over de schikking beraadslaagd en heeft ermee ingestemd de Belastingdienst niet te informeren. "Van belang is dat het college met de uiteindelijke ontnemingsschikking heeft ingestemd en daarmee ook heeft afgewogen of in dit bijzondere geval afstemming zoals bedoeld in de richtlijn achterwege kon blijven", schrijft Opstelten.

Met de 'bijzondere afstemming' doelt Opstelten op het informeren van de Belastingdienst. Nieuwsuur meldde deze week dat Teeven geen toestemming had van het college om de Belastingdienst buiten te sluiten. Dato Steenhuis, toen verantwoordelijk voor alle ontnemingen met criminelen, zei tegen het programma dat de deal nooit zou zijn goedgekeurd als het college op de hoogte was geweest.

Opstelten schrijft dat de Belastingdienst überhaupt niet hoefde te worden geïnformeerd over de deal. Het OM is wettelijk niet verplicht de fiscus 'actief te informeren over ontnemingsschikkingen'. En ook de minister hoefde niet op de hoogte te worden gebracht. "Het college handelde daarmee binnen de toen geldende wet- en regelgeving." Later werd de minister alsnog op de hoogte gebracht toen de Tweede Kamer in 2002 vragen stelde over de kwestie.

Teeven sloot in 2000 als officier van justitie een deal met drugscrimineel Cees H. Die overeenkomst hield in dat H. 750 duizend gulden moest betalen, waarna hij miljoenen aan zwart geld kreeg teruggestort. Opstelten spreekt tegen dat Teeven zich hiermee schuldig maakte aan een witwasoperatie.

"Ten tijde van het sluiten van de ontnemingsschikking was witwassen als zodanig niet strafbaar", schrijft de bewindsman. Dat gebeurde pas later, maar ook dan wordt het lastig om witwassen te bewijzen. Zo staat in deze zaak niet vast dat het geld is verkregen met een misdrijf, aldus Opstelten.

Met de schikking zelf heeft Opstelten evenmin problemen. "Mij zijn geen regels bekend die zich destijds tegen een dergelijke ontnemingsschikking verzetten."

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over de kwestie. Dat debat zou aanvankelijk om 14.00 uur beginnen, maar is verschoven naar 16.00 uur. De Kamer wil meer tijd om zich voor te kunnen bereiden op het debat met Opstelten en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD).