Dertig miljoen rente kwijtgescholden aan Cuba

Nederland heeft Cuba dertig miljoen euro kwijtgescholden aan rentebetalingen voor leningen waarvoor de staat garant stond. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Het gaat om de afwikkeling van leningen die een Nederlandse bank ruim tien jaar geleden heeft verstrekt aan een Cubaanse staatsbank. Die Nederlandse bank had het betalingsrisico afgedekt door een exportkredietverzekering te sluiten. De verzekeraar had op zijn beurt deze risico's herverzekerd bij de Nederlandse staat.

Toen de Cubaanse bank ophield met betalen, draaide de staat op voor de kosten. In 2004 werd een terugbetalingsregeling afgesproken, maar in totaal is slechts 3,5 miljoen terugbetaald van het totaalbedrag van 37,3 miljoen. In 2006 stopte de Cubaanse bank met betalen.

Door de rente bedraagt de uitstaande schuld inmiddels 73 miljoen euro. De staat heeft nu dertig miljoen kwijtgescholden, omdat er anders geen zicht was op terugbetaling. "Na jaren van onderhandelingen en gezien de akkoorden die andere landen met Cuba hebben gesloten werd bovendien duidelijk dat geen terugbetalingsregeling tot stand zou komen als Nederland zou blijven vasthouden aan de volledige betaling van de gehele vordering."

Volgens Dijsselbloem krijgt Nederland nu in elk geval het oorspronkelijke schadebedrag terug, plus een vergoeding voor de gederfde rente. De dertig miljoen bestaat vooral uit 'hoog opgelopen boeterente'. De afwikkeling van de zaak verloopt voor de staat 'min of meer budgetneutraal', aldus de minister.

Het akkoord over de kwijtschelding werd getekend tijdens het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) aan Cuba in december. Die is echter inhoudelijk niet betrokken geweest bij de deal, stelt Dijsselbloem. Wel verhoogde het bezoek van Timmermans 'aan Cubaanse zijde het gevoel van urgentie om deze langslepende kwestie op te lossen'.