'Pabo moet mbo'er kunnen weren'

De Vereniging Hogescholen (VH) wil dat lerarenopleidingen voor het basisonderwijs mbo'ers kunnen weren. Studenten zouden een toelatingstoets moeten doen waardoor de zwakkere kandidaten niet kunnen instromen. Dat staat in een brandbrief die de vereniging maandag naar de Tweede Kamer stuurt, schrijft de Volkskrant

Nu valt bijna de helft van de mbo'ers vroegtijdig uit, wat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De VH vinden dat 'onacceptabel'. Volgens de vereniging kost het bijspijkeren van slechte studenten te veel tijd.

Nu is bijna een derde van de zesduizend eerstejaars pabo-studenten afkomstig van het mbo. Van hen slaagt slechts een kwart in een keer voor de rekentoets en 63 procent voor de taaltoets. Onder studenten met een havo- of vwo-achtergrond is dat percentage veel hoger.