Lokale CDA-lijsttrekkers tegen regulering wietteelt

Meer dan honderd CDA-lijsttrekkers spreken zich in een gezamenlijke oproep uit tegen een manifest, waarin wordt opgeroepen voor regulering van de wietteelt. Dat meldt het CDA donderdag op de eigen website. Onder aanvoering van de Heerlense burgemeester Paul Depla (PvdA) pleiten 35 burgemeesters vóór regulering.

De lijsttrekkers vinden dat de oproep een volstrekt verkeerd signaal afgeeft. "We moeten af van de romantiek rond de joint. Drugs zijn schadelijk en moeten niet onder staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt", is te lezen op de CDA-site.

De christendemocraten vinden dat lokale politici moeten kiezen voor het welzijn van de burgers. "Er is geen ouder die staat te juichen als zijn of haar kind gaat blowen. Het CDA staat naast de ouders, die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico's van softdrugs", aldus de CDA-politici.

Zij wijzen erop dat uit onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren twee keer zo veel blowen als hun Europese leeftijdsgenoten. De lijsttrekkers pleiten daarom voor een verdere terugdringing van het aantal coffeeshops uit de wijken. In de buurt van scholen mogen al helemaal geen coffeeshops zijn. Daarnaast willen ze een strengere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.