Meer bevoegdheden burgemeester tegen hooligan

Het kabinet wil dat burgemeesters harder kunnen optreden tegen voetbalhooligans. Raddraaiers moeten voor een langere periode een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod kunnen krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van de ministers van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA).

Nu kunnen burgemeesters bij een eerste overtreding iemand een of twee wedstrijden uit de omgeving van een voetbalstadion weren, zonder dat daarbij een meldplicht bestaat. Dat maakt het volgens de bewindslieden lastig voetbaloverlast te voorkomen.

Hooligans kunnen straks niet alleen een verbod of meldplicht krijgen rond een thuiswedstrijd maar ook rond een uitwedstrijd. Burgemeesters kunnen daar onderling afspraken over maken. Er moet dan wel ernstige vrees bestaan dat de hooligan de wedstrijd wil bezoeken en voor problemen gaat zorgen.

Burgemeesters moeten ook de mogelijkheid krijgen een supporter een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen op negentig afzonderlijke dagen. Nu kan dat alleen voor drie aaneengesloten maanden, waardoor een hooligan voor slechts enkele wedstrijden uit een risicogebied kan worden geweerd.

De maatregelen zijn onderdeel van een verscherpte aanpak om misstanden rond voetbalwedstrijden te voorkomen. Volgens Opstelten en Plasterk voldoet de huidige wet op een paar knelpunten na. De voorstellen van het kabinet moeten deze obstakels nu wegnemen.