Plasterk overtuigt oppositie niet

De oppositie is niet overtuigd door de uitleg van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) over zijn optreden in de afluisteraffaire. Dat bleek na middernacht tijdens het Kamerdebat over de positie van Plasterk.

De oppositie vindt dat Plasterk en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) het de Tweede Kamer hadden moeten laten weten toen zij op 22 november hoorden dat het niet klopte dat de Amerikaanse geheime dienst NSA verantwoordelijk was voor het opslaan van de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken, zoals Plasterk eerder had gezegd.

Plasterk en Hennis betoogden dinsdagavond dat zij de Kamer destijds niet hebben geïnformeerd omdat zij geen informatie wilden prijsgeven over de werkwijze van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Vorige week deden zij dat alsnog, in verband met een rechtszaak die een groep activisten tegen Plasterk had aangespannen.

De oppositie stelde dat Plasterk de Kamer op zijn minst achter gesloten deuren had moeten informeren. Die zei dat het hem 'als een steen op de maag lag', maar dat er geen wettelijke mogelijkheden waren voor het vertrouwelijk informeren van de Kamer.

Kamerleden lieten zich daardoor niet overtuigen. "Je reinste kolder", oordeelde SP-Kamerlid Ronald van Raak. "Het informeren van het parlement heeft niet het zwaarst gewogen", constateerde D66-Kamerlid Gerard Schouw. "Met alle nieuwe informatie van de afgelopen uren is het er niet beter op geworden", stelde GroenLinks-leider Bram van Ojik. "Onbevredigend en moeilijk te volgen", zei ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Later dinsdagnacht wordt er mogelijk een motie van wantrouwen tegen Plasterk ingediend.