ECB-toezichthouder: laat zwakke banken omvallen

Sommige banken in de eurozone hebben geen toekomst. Het is daarom misschien maar beter dat zij omvallen, ook voor de geloofwaardigheid van de naderende balansentoets. Dat zegt Danièle Nouy, het onlangs benoemde hoofd toezicht op de grootste banken in de muntunie, in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

"We moeten sommige banken op een ordentelijke manier laten verdwijnen", zegt Nouy, die eind dit jaar in opdracht van de ECB de balansen van alle grote banken gaat doorlichten. Een sterke bank die een zwakke broeder koopt, om hem te behoeden voor financiële problemen, ziet zij niet als een oplossing.

De toets van de ECB moet er onder meer toe leiden dat burgers weer vertrouwen krijgen in de banken die hem doorstaan. Wanneer er enkele banken omvallen, zou dat de geloofwaardigheid van de toets alleen maar vergroten, zo stelde ECB-president Mario Draghi onlangs. Nouy deelt die mening, zegt ze, zonder namen van banken te noemen.

Daarnaast wil Nouy dat staatsobligaties niet langer als risicoloos worden gezien. "Een van de belangrijkste lessen uit de huidige crisis is dat er niet zoiets bestaat als een risicoloze bezitting", aldus de Française. "Dat geldt dus ook niet voor obligaties. Dat is aangetoond, dus moeten we er iets aan doen."

Momenteel moeten banken voor veel van hun bezittingen eigen kapitaal in kas houden. Voor staatspapier geldt die eis echter niet, omdat obligaties nagenoeg risicoloos zouden zijn. Door staatsobligaties in de toekomst mee te wegen op de balans, wil Nouy de sterke band tussen banken en overheden - volgens haar een van de oorzaken van de crisis - verzwakken.

Met haar balansentoets richt Nouy zich eind dit jaar op de 130 grootste banken van Europa. In Nederland gaat het daarbij onder meer om Rabobank, ING, ABN AMRO en SNS Bank. Daarnaast worden ook de balansen van de Nederlandse Waterschapsbank, de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse tak van Royal Bank of Scotland doorgelicht.