Opstelten gaat 'wietburgemeesters' langs

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) trekt het 'hele land' in om met burgemeesters en gemeenten te praten over het tegengaan van criminaliteit en overlast door wietplantages. Dat zei hij vrijdag na ministerraad in reactie op het wietmanifest Joint Regulation dat 33 burgemeesters eerder op de dag ondertekenden in Utrecht. "Er is moed voor nodig om niet te doen wat een aantal mensen op de tekentafel logisch lijkt."

De burgemeesters pleiten voor regulering van de wietproductie. "Ik ga natuurlijk met de burgemeesters in gesprek. Ik zal het hele land intrekken", zei Opstelten. "Limburg, het oosten van het land. Brabant en Zeeland hebben eigenlijk wel een stevig compacte organisatie, onder leiding van de burgemeester van Tilburg", zei de minister.

Het merendeel van de ondertekenende burgemeesters is van PvdA- of D66-huize. Opstelten neemt het hen niet kwalijk dat zij meewerken aan het manifest zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Dit is de zoveelste wiettop."

"We zijn het eens dat criminaliteit en overlast moet worden bestreden, maar we verschillen van mening op het punt van het instrument", zei Opstelten. "Regulering kan niet en zal ook niets oplossen. Daarin word ik ook gesteund door de professionals van politie en Openbaar Ministerie. Ook moet ik denken aan de internationale samenwerking, de Duitsers, Fransen en de Engelsen."

Ook wees Opstelten er nog eens op dat uit analyses blijkt dat tachtig procent van de wietproductie naar het buitenland verdwijnt, waardoor regulering niet veel invloed zou hebben. Volgens hem is dat percentage misschien nog wel hoger. In sommige gemeenten liggen de verhoudingen misschien iets anders, opperde Opstelten "Maar ik ga over het hele land."

Opstelten weersprak dat de burgemeesters zich schuldig maken aan burgerlijke ongehoorzaamheid. "In het manifest klinkt de zorg door van meer doen aan overlast en criminaliteit. Dat zullen we dan ook doen. Dan is het: we agree to disagree. Dat is uiteindelijk de kwaliteit van de burgemeesters in ons land. Dat zij er zich bij zullen neerleggen dat niet gaat gebeuren wat zij willen en dan gaan we met elkaar kijken hoe we nog intensiever de overlast en criminaliteit kunnen bestrijden. Die uitgestoken hand zal men hopelijk aanvaarden."

VVD-coryfee Frits Bolkestein, die was uitgenodigd bij de wietconferentie, is wel voorstander van regulering. "Het is prettig dat je in liberale kring ook eens kan zeggen: Frits en Ivo zijn het niet met elkaar eens", zei Opstelten over het meningsverschil.