'Adviseur bepleit fusie NS en ProRail'

Om de aanhoudende problemen op het spoor structureel op te lossen moet de scheiding tussen de NS en spoorbeheerder ProRail ongedaan worden gemaakt. Dat concludeert topadviseur Jaap Bierman, blijkt volgens de Volkskrant uit documenten en gesprekken met betrokkenen. Bierman was eerder consultant van McKinsey en manager van Shell.

Bierman was door NS en ProRail ingehuurd om met de frisse blik van een buitenstaander een toekomstbestendige spoorfilosofie op te stellen. Hij mocht zijn vergaande conclusies van de directies van ProRail en de NS niet opnemen in het officiële onderzoeksverslag dat later dit jaar met de Tweede Kamer wordt gedeeld. Daarom heeft hij volgens de krant een aparte notitie met zijn bevindingen opgesteld.

Dit memo is bij de NS en ProRail bekend, maar zij benadrukken in de krant dat het om 'persoonlijke gedachten' van de adviseur gaat. Het memo van Bierman zou maandag zijn besproken bij een klankbordgroep van staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA).

Bierman schrijft volgens de krant te hebben geprobeerd het onderzoek niet te laten vertroebelen door de belangen van ProRail of die van de NS. "We hebben ons laten leiden door het publieke belang: wat zouden we willen bereiken voor de samenleving en de treinreiziger."

De directieleden van ProRail hebben veel te verliezen bij een fusie, benadrukt de krant. De voltallige directie wordt dan mogelijk overbodig. Het Europees Parlement stelde vorige week nog af te willen van de gedwongen splitsing van spoorbeheer en spoorvervoer. Het parlement is er ook niet langer van overtuigd dat gedwongen marktwerking de situatie verbetert.