Wietmanifest burgemeesters 'niet partijpolitiek'

Het manifest waarin zeker 23 burgemeesters pleiten voor het landelijk reguleren van wietteelt gaat dwars door alle politieke partijen heen. Dat zegt initiatiefnemer en burgemeester van Heerlen Paul Depla (PvdA) zondagavond in KRO Brandpunt. "Het gaat niet om partijpolitiek, het gaat om een oplossing voor de grote problemen waar wij als burgemeesters mee geconfronteerd worden."

De 23 deelnemende burgemeesters ondertekenen het manifest met de titel Joint Regulation op vrijdag 31 januari in Utrecht, op een bestuurlijke bijeenkomst over de regulering van cannabisteelt. Onder hen de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Eindhoven en Tilburg. Nog eens negen andere burgemeesters overwegen het manifest te ondertekenen.

"Het is schandalig dat wij als bestuurders criminele netwerken de vrije ruimte geven en burgers in gevaar laten brengen", zegt Depla in het programma. "Dat moet echt stoppen". Het huidige beleid is onacceptabel omdat de volksgezondheid, leefbaarheid en veiligheid op het spel staan, zo staat in het manifest.

Het repressieve beleid van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) biedt geen antwoord op de problemen waar wij al jarenlang mee worden geconfronteerd, aldus de burgemeesters. "Op dit moment wordt 77 procent van de vervolgingscapaciteit ingezet op drugsgerelateerde zaken. Dat is ongekend veel; andere belangrijke zaken kunnen daardoor slechts beperkt worden opgepakt."

Mocht gereguleerde wietteelt op korte termijn niet haalbaar zijn, dan stellen ze voor 'op lokale schaal te starten met gereguleerde wietteelt'. Opsteltens argument dat internationale verdragen gereguleerde wietteelt niet zouden toestaan, wordt door deskundigen in het manifest van tafel geveegd.

Nederland telt naar schatting 450 duizend cannabisgebruikers en dertigduizend wietkwekerijen. Voor de illegale plantages wordt jaarlijks voor 180 miljoen euro aan stroom afgetapt. De kwekerijen zouden een kwart van de branden in de binnensteden veroorzaken.

De burgemeesters roepen Opstelten op zijn 'halfslachtige' softdrugsbeleid te staken en samen met hen een nieuwe weg weg in te slaan. De bestuurders krijgen steun van PvdA-kamerlid Marith Rebel. "Opstelten moet nu eens inhoudelijk reageren, hij doet geen recht aan de zorgen van de burgemeesters."

Overigens gaat een groot deel van de in Nederland geproduceerde marihuana naar het buitenland. Ook als de teelt wordt gereguleerd en coffeeshops zich legaal kunnen bevoorraden, betekent dat niet dat er een einde komt aan de illegale wietplantages.