'Geen uitkering voor anderstaligen'

David Cameron, premier van het Verenigd Koninkrijk heeft er tabak van dat mensen die geen enkele moeite doen om Engels te spreken, doodleuk aanspraak kunnen maken op een uitkering. Daar wil hij nu een stokje voor gaan steken.

Tevens is David van mening dat aanvraagformulieren niet meer in een andere taal dan de officiële landstaal gedrukt moeten worden. Op deze manier hoopt hij de gigantische kosten die een verzorgingsstaat met zich meebrengt, drastisch terug te brengen. Veel leden van de Conservative Party vermoeden dat er binnenkort een tsunami van Bulgaren en Roemenen naar het Britse eiland gaat plaatsvinden en dat deze Oostblokkers een onevenredig beroep zullen doen op de Engelse schatkist. Op deze manier hoopt men dit verschijnsel enigszins af te remmen. Bijkomend voordeel is dat iedereen gewoon Engels gaat leren, hetgeen alleen maar ten goede komt aan de integratie.

Tot voor kort was het in Groot-Brittannië de normaalste zaak van de wereld om een tolk mee te nemen naar een uitkeringsinstantie. Deze tolken worden uiteraard bekostigd door de belastingbetaler. Ook ingezeten van het Verenigd Koninkrijk die het Engels niet machtig zijn, kunnen door de maatregel getroffen worden.