Prijs blijft belangrijk voor vleeseter

Ruim een kwart van de Nederlanders let bij de aankoop van vlees vooral op de prijs. Ondanks de grotere aandacht voor de herkomst ervan is een meerderheid niet van plan het koopgedrag aan te passen. Wel gaan consumenten bewuster om met vlees dan een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek naar de vleesmarkt in opdracht van ABN AMRO.

De onderzoekers vergeleken de Duitse en Nederlandse markt. Nederlanders vinden de prijs het belangrijkst als ze vlees gaan kopen (26 procent), gevolgd door de smaak (25 procent). Duitsers hechten juist meer belang aan de herkomst ervan. Toch spelen ook in Nederland de herkomst, productiewijze, smaak en de invloed op de eigen gezondheid een grotere rol dan een jaar geleden, concluderen de onderzoekers.

Vier op de tien ondervraagde Duitsers geven de voorkeur aan vlees uit de eigen regio. Dat geldt voor nog geen twee op de tien Nederlanders. "Zij laten zich meer beïnvloeden door wat een product kost", aldus de onderzoekers.

Duitsers zijn überhaupt grotere vleesliefhebbers dan Nederlanders. Jaarlijks eet een gemiddelde Duitser 53 kilo varkensvlees, tegen 41 kilo per Nederlander. Nederlanders eten weer meer kip: 22,3 kilo, tegen 18,5 kilo per jaar in Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Vee, Vlees en Eieren.

ABN AMRO wil met het onderzoek ondernemers bewegen nieuwe concepten te ontwikkelen om vleesconsumenten 'bewuster' te maken.