Bijstandtrekkers niet blij met onbetaald werk

De gemeente Amsterdam heeft zo’n drieduizend bijstandgerechtigden opgelegd om 32 uur in de week onbetaald werk te verrichten. Veel van de uitverkorenen zijn echter de mening toegedaan dat het werk vaak vernederend is.

De Dienst Werk en Inkomen (DWI) trekt deze mensen vanaf hun luie bank om ze arbeidsethiek bij te brengen, iets dat volgens de instantie best nog wel eens van pas zou kunnen komen bij een betaalde baan. Op deze manier hoopt de dienst dat de deelnemers discipline krijgen om op tijd te komen, leren samen te werken met collega’s en dat het normaal wordt dat men zich aan gemaakte afspraken houdt.

Veel deelnemers zijn minder enthousiast en ervaren het werk als zinloos en vernederend. Zo bestaan de bezigheden uit dingen als schoenen poetsen, nietjes verwijderen en afwassen. Een aantal van hen vindt onbetaald werk geen punt, maar zien dit project niet bepaald als een ideale opstap naar een 'echte' baan. Maar helaas pindakaas: weigeren zit er niet in. In dat geval kan de DWI namelijk de uitkering gaan korten. In negen maanden tijd heeft de DWI dit pressiemiddel al 1300 keer moeten uitvoeren.

Amsterdam telt zo’n 40.000 steuntrekkers. In het kader van de re-integratie moeten ruim 3000 van hen meedoen aan dit project.