ComplottheorieŽn: helemaal zo gek nog niet

Officiele versies van gebeurtenissen worden vaak gretig 'onderuitgehaald' door zogenoemde complotdenkers. Een onderzoekje van de universiteit van Kent laat echter zien dat de aanhangers van soms dubieus klinkende theorieën niet alleen maar onzin verkondingen.

Het onderzoek neemt zelf als voorbeeld gebouw 7 van wat ooit het WTC was in New York. Studies van sociologen en psychologen tonen aan dat mensen die bestempeld worden als 'aluminium hoedjes' vaak een meer neutrale kijk hebben op dergelijke zaken dan mensen die fanatiek de officiële lezing aanhouden. Over gebouw 7 zijn veel theorieën die de het algemeen geaccepteerde verhaal tegenspreken. Sterker nog: het instorten van het niet onaanzienlijke pand wordt nergens genoemd in het officiële rapport.

De studie heeft reacties vergeleken tussen 'samenzweerderssites' en reguliere nieuwssites. Wat bleek? De verhouding commentaren tussen complotters en mensen die niet verder kijken dan bijvoorbeeld de NOS lag op ongeveer 2 tegen 1.  Daarbij viel op dat aanhangers van de officiële lezing vaak fanatieker waren in het verdedigen van hun mening. De toon van deze mensen was vaak agressiever dan die van hun rivalen. Deze mensen hadden er geen enkel probleem mee om te geloven dat er een vliegtuig was gekaapt door 19 Arabieren, waarvan er geen een in bezit was van een vliegbrevet, aangestuurd door een man in een grot in Afghanistan. Daarentegen hadden ze er moeite mee om te geloven dat de officiële lezing van dit verhaal wel wat gaten en onvolledigheden kent. De zogenoemde samenzweerders hadden vaak meer als doel de algemeen aanvaarde rapporten onderuit te halen, in plaats van daar een waanzinnige theorie tegenover te zetten.

Kort samengevat komt het erop neer dat het negatieve beeld dat bestaat van de ‘aluminium hoedjes’ vaak eerder van toepassing is op de tegenpartij.