'Godverdomme moet mogen'

De JOVD en de Jonge Socialisten (JS), de jongerenorganisaties van de VVD en de PvdA, willen dat de Senaatsfracties van hun moederpartijen vandaag vóór het afschaffen van elk verbod op godslastering stemmen. De politieke jongeren geven in een persbericht aan dat het verbod ouderwets en achterhaald is.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over het schrappen van het verbod op godslastering. De Senaat heeft het kabinet opgeroepen om te onderzoeken of godslastering alsnog via een ander artikel strafbaar gesteld kan worden. JS-voorzitter Toon Geenen is verbaasd over deze keuze: "Godslastering blijft dan nog steeds strafbaar, feitelijk verandert er niets." Volgens Geenen is het hoog tijd om godslastering te legaliseren: "Kwetsen en gekwetst worden past bij een vrij land als Nederland, het verbod is echt on-Nederlands."

De Eerste Kamer wil een verbod op godslastering in stand houden om gekwetste gelovigen te beschermen. De liberale jongeren vinden het verbod op godslastering echter een onnodige inperking van de vrijheid van meningsuiting. "Godverdomme hoort anno 2013 toch echt niet meer strafbaar te zijn", aldus JOVD-voorzitter Christiaan Kwint. Volgens Kwint rammelt de argumentatie om het verbod te behouden: "De vrijheid van meningsuiting geldt voor alle Nederlanders, extra bescherming voor gelovigen is onnodig."