Floriade verzon driehonderdduizend bezoekers

De Floriade in Venlo heeft geen twee miljoen bezoekers getrokken zoals vorig jaar na afloop was gemeld, maar 1,7 miljoen. Dat staat in het onderzoeksrapport over de gang van zaken bij de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Volgens de organisatie had de Floriade twee miljoen bezoekers moeten trekken om geen verlies te lijden. Ondanks dat dat gehaald zou zijn, verscheen achteraf toch een exploitatietekort van negen miljoen euro in de boeken.

Limburgse gemeenten hebben een onderzoek ingesteld naar het verlies. Het rapport hierover is vorige week aan de vijf betrokken gemeenteraden gepresenteerd. Naast het lager dan gemelde bezoekersaantal zijn volgens de onderzoekers ook de lagere uitgaven per persoon debet aan het gemaakte verlies.

De algemene conclusie van het rapport is dat de vijf gemeenten te weinig invloed hadden op de Floriade. De afstand tussen de politiek en de directie van de tuinbouwtentoonstelling was te groot. De gemeenteraden zouden hun controlerende taak onvoldoende hebben kunnen uitoefenen, omdat de informatieverstrekking aan de raden te wensen over liet.

In het rapport staat ook dat veel minder Duitsers de Floriade hebben bezocht dan verwacht. De verwachting was dat veertig procent van de bezoekers van over de grens zou komen. Dat werd uiteindelijk dertig procent. De commissie noemt het opvallend dat het bij de eerdere Floriade in de Haarlemmermeer wel lukte om Engelsen te trekken.