'Ontslagrecht wordt niet soepeler'

Het nieuwe ontslagrecht is, anders dan veel politici steeds roepen, helemaal niet soepeler dan het huidige systeem. De positie van vaste werknemers wordt in het nieuwe ontslagrecht juist verstevigd, waardoor het in de toekomst alleen maar moeilijker wordt om hen te ontslaan. Dat stellen verschillende arbeidsrechtexperts dinsdag in Het Financieele Dagblad.

De deskundigen doen die uitspraken op grond van wat zij hebben gezien van het wetsvoorstel dat volgens de krant vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Dat voorstel komt voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet eerder dit jaar met werkgevers en werknemers sloot en moet een einde maken aan de hoge ontslagbescherming in Nederland.

Anders dan de politici beweren, wordt het met de nieuwe wet echter niet gemakkelijker om te worden ontslagen, zo stelt arbeidsrechtadvocaat en buitengewoon hoogleraar Rogier Duk. "Werkgevers moeten nog steeds aan dossieropbouw doen en hun werknemers een verbetertraject hebben aangeboden voor ze tot ontslag mogen overgaan", legt hij uit.

Bovendien kunnen werknemers na het ingaan van de wet in juli 2015 in hoger beroep en cassatie gaan tegen hun ontslag. Dat recht hebben ze tot nu toe nog niet. "Werknemers zullen veel langer dwarsliggen bij ontslag, want ze hebben niets te verliezen", zo verwacht Duk. Ontslagprocedures kunnen daardoor tot wel twee jaar duren, tegen twee maanden nu.

VNO-NCW en MKB-Nederland laten dinsdag in een gezamenlijke reactie weten dat het ontslagrecht in hun ogen wel sneller en goedkoper wordt. "Beroep is alleen maar in uitzonderlijke gevallen mogelijk", stellen belangenverenigingen. De beweringen van de arbeidsjuristen zijn volgens hen dan ook 'voorspelbaar en onjuist'.

Ook wijzen de werkgeversorganisaties erop dat in het wetsvoorstel een limiet wordt gesteld aan de maximale vertrekvergoeding. Vanaf halverwege 2015 mag die niet hoger zijn dan 75 duizend euro of een jaarsalaris. De arbeidsjuristen verwachten echter niet dat deze limiet het ontslag bevordert. "Ik hoor nu zelden dat de vergoeding een bezwaar is om te ontslaan", zegt Duk in de krant.