Nederlanders steken minder tijd in huishouden

Nederlanders van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen jaren ruim twintig minuten per dag minder tijd gaan besteden aan het huishouden. Aan afwassen, stofzuigen, koken en schoonmaken werd wekelijks gemiddeld bijna tweeënhalf uur minder besteed. Het huishouden nam in 2011 nog bijna achttien uur per week in beslag.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Mensen tussen de 20 en 65 jaar hielden zich zelfs 2,7 uur per week minder bezig met koken, schoonmaken en de was doen. Bij deze groep nam de totale 'verplichte' tijd af van 46,7 uur naar 45,9 uur per week.

Zowel vrouwen als mannen waren minder tijd kwijt aan huishoudelijke taken. In uren gemeten bezuinigden vrouwen hier meer op dan mannen, maar zij doen ook beduidend meer in het huishouden. Volgens de onderzoekers is geen sprake van een gelijkere taakverdeling tussen vrouwen en mannen.

Nederlanders besteedden in 2011 gemiddeld 41,2 uur per week aan verplichtingen als werk, onderwijs, huishouden en zorgtaken. In 2006 was dat wekelijks nog ruim anderhalf uur meer. Deze trend is niet eerder gesignaleerd in de tijdsbestedingsonderzoeken die sinds 1975 worden uitgevoerd.

Vier op de tien mensen voelden zich in 2011 minstens een dag per week opgejaagd en een op de tien bijna permanent. Van de vrouwen tussen de 20 en 65 jaar had 46 procent in 2011 minstens een dag per week dat gevoel. Bij de mannen was dat 35 procent, blijkt verder uit het SCP-rapport Met het Oog op de Tijd, Een Blik op de Tijdsbesteding van Nederlanders.

De tijd die werd besteed aan werk, ontspanning, boodschappen doen en maatschappelijke activiteiten als vrijwilligerswerk bleven vrijwel gelijk. Dat het tijdsbeslag van betaald werk afnam, is waarschijnlijk het gevolg van de economische crisis.

Nederlanders boven de 11 jaar hebben in een gemiddelde week 47,8 uur vrije tijd, die voor het grootste deel wordt besteed aan de media. Alleen mensen met een voltijdbaan zagen hun aantal vrije uren met bijna twee uur per week teruglopen. Tussen 2006 en 2011 steeg het mediagebruik van Nederlanders naar bijna 21 uur per week, terwijl dat decennialang negentien uur was.

Voor internet, computer en televisiekijken werd meer tijd uitgetrokken, maar het lezen van gedrukte media nam verder af, van 3,9 uur naar 2,5 uur per week. De onderzoekers noemen het opvallend dat de televisiekijktijd na een eerdere daling tussen 2006 en 2011 toenam van 12,7 uur naar veertien uur per week.

Voor sociale contacten werd minder tijd uitgetrokken. Wel ging wat meer tijd naar feestjes thuis en etentjes met vrienden. Ook het onderhouden van online sociale contacten is in bescheiden mate toegenomen.

Nederlanders zijn voor hun dagelijkse bezigheden gemiddeld negen uur per week onderweg. Het openbaar vervoer won iets ten opzichte van de auto. Woon-werkverkeer nam in 2011 iets meer tijd in beslag dan vijf jaar eerder.