'Rechtszaak dreigt tussen HEMA en franchisers'

In een al jaren lopend conflict tussen HEMA en zijn franchisenemers dreigen langlopende rechtszaken. De partijen kunnen het onder meer niet eens worden over de prijzen die de franchisers voor de bakkerijproducten moeten betalen, schrijft de Volkskrant.

Het is volgens de krant een grote klap als het tot een rechtszaak komt, want HEMA staat bekend als de uitvinder van de franchiseconstructie. Franchisers hebben een of meerdere eigen vestigingen, maar huren de formule van de HEMA en betrekken er ook hun spullen. Ongeveer de helft van de ruim vijfhonderd HEMA-vestigingen is van een franchiser.

Naast de prijzen voor de bakkerijproducten is er onenigheid over de eis van HEMA dat franchisers gaan meebetalen aan de marketing, over een contract dat de inkomsten uit de webshop reguleert en over een fonds dat de partijen samen hebben opgezet. HEMA zou niet willen zeggen hoeveel geld er in dat fonds zit.

In een brief aan de franchisenemers klaagt directievoorzitter Ronald van Zetten volgens de krant over de 'constante dreigementen met langdurige en kostbare procedures'. Hij wijst erop dat ondernemers die het niet eens zijn met de prijzen van de bakkerijproducten er iedere vijf jaar voor kunnen kiezen om afscheid van de formule te nemen.

Van Zetten waarschuwt dat de HEMA er ook voor kan kiezen niet langer te onderhandelen met de vereniging van de franchisenemers en met ieder apart kan onderhandelen. "De goeden hoeven niet onder de kwaden te lijden. Constructieve contacten met de individuele aangesloten bedrijven willen we zo veel mogelijk continueren", citeert de krant uit de brief.

HEMA en de vereniging van de franchisenemers VAB-HEMA wilden volgens de krant niet reageren.