Universiteiten willen geen osteopaten

De Belgische minister van Volksgezondheid werkt aan een koninklijk besluit dat osteopathie als conventionele methode erkent. Zes universiteiten hebben nu bezwaar aangetekend omdat zij niet mee willen werken aan het besodemieteren van mensen. In een opiniestuk stellen zij dat er geen 'ernstig wetenschappelijk bewijs' is voor de werking van osteopathie en dat 'de osteopathie van oudsher deel uitmaakt van de niet-conventionele geneeskunde en gebaseerd is op dogma's.'

Ze stellen verder dat osteopathie eigenlijk per definitie geen plaats kan hebben binnen een universiteit. "Academisch onderwijs is bij definitie onderwijs gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, die heden binnen de osteopathie onvoldoende aanwezig zijn." De minister pleitte juist voor een universitaire scholing van osteopaten.

De Belgische Vereniging voor Osteopathie snapt de consternatie niet. Volgens de voorzitter van de vereniging, Eric Dobbelaere, zou er sprake kunnen zijn van verborgen belangen. "Op 16 juni werd de erkenning van de osteopaten met een eigen competentieprofiel unaniem goedgekeurd en nu keren de universiteiten terug op hun stappen. Ik vraag me af welke belangen daarbij spelen."

Volgens Dobbelaere werkt osteopathie juist hartstikke goed en dat zou duidelijk blijken uit de cijfers. "Er zijn volgens de cijfers van de ziekenfondsen 1.600 osteopaten actief in België, zij hebben 700.000 patiënten." Daarnaast zou het volgens hem met de wetenschappelijke onderbouwing ook wel goed zitten: "Voor 80 procent van ons werk is er wetenschappelijke evidentie."

Osteopaten geloven dat veel ziektes hun oorzaak vinden in beenderen en gewrichten. Met behulp van manuele therapie denken ze die ziektes te kunnen genezen. Volgens critici werkt manuele therapie wel, maar is osteopathie niets meer dan kwakzalverij; volgens voorstanders zijn dat soort conclusies bedoeld om de farmaceutische industrie te beschermen.