'Gesneuvelde Nederlander kreeg giften voor jihad'

De Marokkaanse Amsterdammer die vorige week in Jemen om het leven kwam zamelde voor zijn vertrek geld in voor de jihad. Nederlandse 'broeders in het geloof' maakten volgens de Volkskrant in augustus 1850 euro naar hem over.

Op de website selefienederland.nl wordt verantwoording afgelegd over de donaties. Het grootste deel van het geld was bestemd voor de jihad, een deel voor behoeftigen en een deel voor de beveiliging van de koranschool in Damaj, waar de 25-jarige Amsterdammer studeerde. Het is volgens de krant niet duidelijk of er nog meer geld naar de Nederlander is overgemaakt.

De Nederlander kwam om het leven bij gevechten tussen sjiitische en soennitische moslims in Damaj. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. In de provincie Saada in het noorden van Jemen bevechten sjiieten en soennieten elkaar al jaren. Het conflict heeft al veel levens geëist.